Kurumsal kimlik (Corporate Identity) kurumun kimlik özelliklerinin kesin olarak belirlendiği görsel, fiziksel, kültürel ve genel kurum felsefesinin niteliklerinin oluşturulması için yapılan çalışmaların tümüdür. Kurumun bütün bu özelliklerinin tümünü içeren çalışmaya "Kurumsal Kimlik" çalışması, hazırlanan tüm çalışmaları içeren klavuza ise "Kurumsal Kimlik Klavuzu" (Corporate Identity Manual) denir.

Bu tür bir çalışmaya başlamadan önce kurumun kendi vizyonunu belirlemiş, hedeflerini saptamış kurumsal yapının, felsefesinin kendisine kazandıracağı gelişmeleri içerisine (özüne) sindirmiş olması gerekir. Kurumsal kimliğin yalnız bazı temel basılı mataryelden (POP) ibaret olmadığının bilincine ulaşmış olması herşeyden önce o kurumun gelecekte karşılaşabileceği kimlik bunalımlarını da aşması için temel dayanak noktası olacaktır.

Sözünü ettiğim bu temel şartları kendi bünyesinde oluşturmadan kurumsal kimlik çalışması yapan bir kurumun dostlar alışverişte görsün mantığından öte gitmeyen bir çalışma içerisinde olacağını unutmamak gerekir. Bu çalışmanın içerisinde en can alıcı olanı kurumun Logo Type'ının yani eski deyimle "Alamet-i Farika" sının oluşturulma çalışmasıdır ki; bu bir kurumun kimliğinin en önemli parçasını hatta beynini oluşturur.

Bu çalışma bir kurumun vitrinin en gözde parçasıdır. Dışa açılmada o kurumu akılda kalıcı, etkileyici, çarpıcı ve güçlü kılan logosunun görünümüdür. Kurumun yapısına uygun logo tasarımının oluşturulmasından sonra kurum için gerekli olan diğer basılı mataryellerin de yapının özelliklerine ters düşmeyen bir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Tüm bu çalışmaların oluşturulmasından sonra karşımıza çıkan en önemli konu bu tür çalışmaların hazırlığının nasıl olması gerektiği ya da nasıl olmaması gerektiğini belirten bir klavuzun hazırlanmasıdır.

Kurumsal Kimlik Çalışmalarımızdan Örnekler ;

  • Referans
  • Referans
  • Referans
  • Referans

Sunmuş Olduğumuz Hizmetler
İnteraktif CD
Katalog ve Broşür Tasarımı
Outdoor Reklamcılık
Arayüz Tasarımı
Logo Tasarımı
Kart Vizit Tasarımı
Antentli Kağıt
Bloknot, Kalem, Çakmak V.b Promosyon Ürünleri
Klasör, Zarf Tasarımı